TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • THÔNG BÁO

  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG

  Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 135/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, viết và in Giấy chứng nhận

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 78/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRẠM Y TẾ AN PHONG

  Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 76/TB-STNMT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trạm Y tế An Phong, tọa lạc tại xã An Phong, huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 45/TB-TTQT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 54/TB-STNMTvề việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

  Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 25/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG

  Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 05/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quang, đất tọa lạc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO MUA TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

  Ngày 02 tháng 02 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 23/TB-STNMT về việc mua tài sản phục vụ công tác văn thư - lưu trữ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-OFFICE

  Ngày 20-21/3/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn đơn vị.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 58/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ ĐỰNG HỒ SƠ

  Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 39/TB-STNMT về việc chào giá mua bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

  Ngày 18 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 40/TB-STNMT về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

  Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Căn cứ quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp trân trọng thông báo đến quí cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân được biết để thuận tiện liên hệ. Về việc đổi tên Trung tâm Công  nghệ thông tin thành " Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường ".

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT, NƯỚC MẶT..

  Ngày 22 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức đủ điều kiện hành nghề lập dự án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nưới dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trang:  [1]  [2]  [
    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    CÔNG NGHỆ
    DỰ ÁN NGÀNH
    THÔNG BÁO

  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Trung Ngay - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 440628  Online :  47