TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019


(Tin đăng ngày 11/01/2019 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 135/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, viết và in Giấy chứng nhận


(Tin đăng ngày 16/10/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 78/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 14/06/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRẠM Y TẾ AN PHONG

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 76/TB-STNMT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trạm Y tế An Phong, tọa lạc tại xã An Phong, huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 13/06/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 45/TB-TTQT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018


(Tin đăng ngày 31/05/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 54/TB-STNMTvề việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


(Tin đăng ngày 26/04/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 25/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2018


(Tin đăng ngày 27/03/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 05/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quang, đất tọa lạc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 23/02/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO MUA TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 23/TB-STNMT về việc mua tài sản phục vụ công tác văn thư - lưu trữ


(Tin đăng ngày 12/02/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-OFFICE

Ngày 20-21/3/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn đơn vị.
(Tin đăng ngày 24/07/2017 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 58/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 27/06/2017 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ ĐỰNG HỒ SƠ

Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 39/TB-STNMT về việc chào giá mua bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ


(Tin đăng ngày 18/04/2017 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Ngày 18 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 40/TB-STNMT về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp


(Tin đăng ngày 18/04/2017 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 28/04/2016 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp trân trọng thông báo đến quí cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân được biết để thuận tiện liên hệ. Về việc đổi tên Trung tâm Công  nghệ thông tin thành " Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường ".


(Tin đăng ngày 09/03/2016 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 755570  Online :  20