TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT, NƯỚC MẶT..

Ngày 22 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức đủ điều kiện hành nghề lập dự án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nưới dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở năm 2014 theo công văn số 286-CV/BTCĐUK ngày 30/12/2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2216/STNMT-TNNKS về việc thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên trang thông tin điện tử Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

-Ngày 09 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2361/STNMT-TNNKS về việc thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên trang thông tin điện tử Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối vớiBan Giám đốc Sở năm 2014 theo Công văn số 847-CV/TU ngày 11/12/2014 v/v triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 12/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN

về việc đơn vị đủ điều kiện tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

Ngày 16 tháng 9 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 70/TB-STNMT về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH QUẢN LÝ

Ngày 21 tháng 8 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 69/TB-STNMT về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung Tâm Công nghệ thông tin và các chức danh Trưởng, Phó phòng của đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI

Triển khai các văn bản:
 - Luật Đất đai 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định giá đất;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Xem chi tiết click tại đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA 3 MÁY TÍNH XÁCH TAY

Ngày 14 tháng 4 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 18/TB/STNMT về việc chào giá cạnh tranh mua 03 máy tính xách tay

Xem chi tiết nội dung tại đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CHỮ KÝ CỦA ÔNG NGUYỄN NHỰT PHÁP

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Nhựt Pháp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM E-OFFICE

   Để thực hiện tốt công tác triển khai phần mềm E-OFFICE. Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch công tác chuẩn bị triển khai phần mềm E-OFFICE thời gian từ ngày 13/2/2014 đến 14/2/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741676  Online :  58