TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BCT NGÀY 15/6/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BNV NGÀY 28/6/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

  Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2018/NĐ-CP NGÀY 15/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 15 tháng 6 năm 2018, thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 735/QĐ-UBND-HC NGÀY 03/7/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 03 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG TƯ SỐ 06/2018/TT-BNV NGÀY 31/5/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

  Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2018/NĐ-CP NGÀY 16/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực phân bón.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2018/NĐ-CP NGÀY 01/3/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

    Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-UBND.HC NGÀY 21/3/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 21 tháng 3 năm 2018, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND.HC Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV NGÀY 08/01/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

  Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [
    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    CÔNG NGHỆ
    DỰ ÁN NGÀNH
    THÔNG BÁO

  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 465222  Online :  131