TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quyết định số 217/QĐ-TW về việc ban hành quy chế giáp sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - Xã hội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quyết định số 218/QĐ-TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 26 tháng 02 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 12/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 17 tháng 02 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 10/2013/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:2000,1:5000,1:10000

Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư 10/2013/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000,1:5000,1:10000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 9/2013/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG,ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN

Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư 9/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông,đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP NGÀY 10/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593653  Online :  35