TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 08/2014/TT-BKHĐT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BTTTT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 18 tháng 11 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2014/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 27 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2756/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 17 tháng 10 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2756/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN

Ngày 06 tháng 6 năm 2014,  Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 18/2014/TT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BTP hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 30 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 7 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 56/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 24 tháng 9 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 133/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 11 tháng 9 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 14 tháng 10 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/TTLT-BLĐTBXH-BTC CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 01 tháng 8 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741631  Online :  44