TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên và môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 11 tháng 8 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến các Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN

Ngày 20 tháng 7 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp luật Bảo vệ bí mật nhà nước
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 65/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 07 tháng 8 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin công bố thông tin sai sự thật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 14 tháng 8 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1751/STNMT-VP về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 12 tháng 5 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 22 tháng 5 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg về việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 09 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Số: 17/2014/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 19 tháng 8 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 188/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 10 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2014/QĐ-TTg CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 2139/QĐ-TTg CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 2139/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUẬT SỐ: 71/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ban hành Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741629  Online :  44