TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 7 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 04/2016/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 10 tháng 6 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 253/QĐ-UBND-HC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 03 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND-HC về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2015 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG VĂN SỐ 2591/BNV-TCBC CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 10 tháng 6 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2591/BNV-TCBC về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1332/STNMT-VP về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhân thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU 16 VĂN BẢN LUẬT MỚI BAN HÀNH

Ngày 04 tháng 5 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 34/KH-STNMT về việc tổ chức triển khai 16 văn bản Luật mới ban hành

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP KHÓA 2016-2021

Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 435/STNMT-VP về việc tuyên truyền và báo cáo  tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 29/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 12 tháng 4 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 12/2012/TT-BNV NGÀY 18/12/2012 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BNV về việc chức danh nghề và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 08/12/2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741627  Online :  43