TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT SỐ 126/2017/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 14 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 06 tháng 3 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 329/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 306/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 13/2016/TT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định, quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 46/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 174/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 143/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 26 tháng 9 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 03 tháng 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ban hành quy định cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 08 tháng 7 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nước ngoài

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn một số Điều của Luật Đầu tư công

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741621  Online :  37