TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT SỐ 284/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 284/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2019-2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 266/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 266/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Minh Lý

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 267/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 267/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Thuấn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 268/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 268/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Tỉnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 269/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 269/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 270/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 270/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 271/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 271/NQ-HĐND về việc xin ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường ĐT 849 giai đoạn II, đoạn từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 272/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 272/NQ-HĐND về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường ĐT 849, đoạn từ ĐT 848 đến Quốc lộ 80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 273/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 273/NQ-HĐND về việc phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 274/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 274/NQ-HĐND về phương án lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 275/2019//NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 275/2019//NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 276/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 276/NQ-HĐND về việc thực hiện dự án khu đô thị mới khu vực xã Mỹ Trà, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 277/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 277/NQ-HĐND về việc thực hiện dự án chỉnh trang và xây dựng khu đô thị mới phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 278/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 278/NQ-HĐND về việc thực hiện dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường tuyến dân cư Mương Nhà Máy, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 279/2019//NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 279/2019//NQ-HĐND về quy định định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741607  Online :  30