TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND-HC về việc báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng 05 năm giai đoạn 2016-2020


(Tin đăng ngày 28/05/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 30/KL-TTr.TNMT NGÀY 08/4/2021 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 30/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn.


(Tin đăng ngày 12/04/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1241/QĐ-STNMT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021


(Tin đăng ngày 24/03/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/QĐ-UBND.HC NGÀY 22/01/2021 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND.HC về phê duyệt danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 10/03/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY 6/3/2021 CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP ĐĂNG CAI HOẠT ĐỘNG CẤP ĐOÀN KHỐI

     Ngày 6.3 Chi đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đăng cai hoạt động cấp Đoàn Khối với hoạt động phối hợp với Huyện đoàn Lấp Vò tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Hoạt động Kỳ nghỉ Hồng năm 2021 tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Tham dự hoạt động có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Thuý Lam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Anh Trung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hội An Đông. Với các hoạt động thiết thực như:


(Tin đăng ngày 08/03/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 07/KL-TTr.TNMT NGÀY 04/01/2021 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Sở Tai nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 07/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 09/02/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 50/2017/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 295/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017


(Tin đăng ngày 09/02/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 381/KL-TTr.STNMT NGÀY 05/02/2021 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 381/KL-TTr.STNMT về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng


(Tin đăng ngày 09/02/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 01/02/2021 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

.

NHU CẦU CẦN TUYỂN: 37 CHỈ TIÊU
1. vị trí văn thư và thủ quỹ cơ quan: 01 chỉ tiêu ngạch lưu trữ viên hạng iv (mã ngạch v.01.02.03).
2. vị trí đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận: 20 chỉ tiêu ngạch địa chính viên hạng iv (mã ngạch v.06.01.02), đo đạc bản đồ viên hạng iv (mã ngạch v.06.06.18), ngạch địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02).
3. vị trí kỹ thuật địa chính: 03 chỉ tiêu ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iv (mã ngạch v.06.06.18), ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iii (mã ngạch v.06.06.17).
4. vị trí kế toán: 05 chỉ tiêu ngạch kế toán viên trung cấp (mã ngạch 06.032), kế toán viên (mã ngạch 06.031).
5. vị trí pháp chế: 02 chỉ tiêu ngạch kỹ sư (mã ngạch 13.095).
6. vị trí cập nhật chỉnh lý biến động, cung cấp thông tin địa chính: 06 chỉ tiêu ngạch địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02).

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY


(Tin đăng ngày 04/02/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

.

Quyết định của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2020. Có danh sách kèm theo.


(Tin đăng ngày 12/01/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ĐỢT 2 NĂM 2020

.

Căn cứ hồ sơ của thí sinh dự tuyển viên chức, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn được quy định. Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.


(Tin đăng ngày 16/12/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 3726/KL-TTr.TNMT NGÀY 25/11/2020 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 3726KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Uploads/ket luan thanh tra nam 2020.rar


(Tin đăng ngày 07/12/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO SỐ: 2129/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 4/12/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỔ SUNG NĂM 2020

.

về việc tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng Download tại đây.


(Tin đăng ngày 07/12/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO SỐ 2128 NGÀY 30/11/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

.

Về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng đợt 2 năm 2020 của Văn phòng đăng ký đất đai. Xem chi tiết link bên dưới


(Tin đăng ngày 02/12/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ PHÂN DÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các ngành, địa phương về “Lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ


(Tin đăng ngày 03/11/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886779  Online :  24