TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 398/STNMT-VP về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3433/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 356/STNMT-CCQLĐĐ về việc dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1472/QĐ-UBND.HC NGÀY 31/12/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND.HC Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (cát sông) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI THAO NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai, Đo đạc - Bản đồ và Ngày phụ nữ Việt Nam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1661/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự toán - phương án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG VĂN SỐ 2575/BTNMT-TCCB VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2575/BTNMT-TCCB về việc xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1251/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Trong thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đặc biệt được chú trọng, quan tâm đúng mức nên đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin trong nhân dân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức của phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

.QD GIAO DU TOAN NSNN 2017 (so 479 ngay 30.12.2016)_Signed.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

Sở Tài chính thong báo thẩrn dịnh quyết toán ngân sách năm 2017 Sở
sở TNMT

Download:

04232019155121.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 26/KL-TTr.TNMT NGÀY 14/3/2019 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 26/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 592367  Online :  35