TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 327/STNMT-CCQLĐĐ về việc mời dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2947/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƠ MỜI HỌP ĐÓNG Ý DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM 2020-2024 VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 1193/QĐ-UBND.HC

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thơ mời số 280/STNMT-CCQLĐĐ về việc đóng góp ý kiến về dự thảo Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1193/QĐ-UBND.HC của UBND tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1661/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự toán - phương án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG VĂN SỐ 2575/BTNMT-TCCB VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2575/BTNMT-TCCB về việc xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1251/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Trong thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đặc biệt được chú trọng, quan tâm đúng mức nên đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin trong nhân dân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức của phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

.QD GIAO DU TOAN NSNN 2017 (so 479 ngay 30.12.2016)_Signed.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

Sở Tài chính thong báo thẩrn dịnh quyết toán ngân sách năm 2017 Sở
sở TNMT

Download:

04232019155121.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 26/KL-TTr.TNMT NGÀY 14/3/2019 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 26/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 12/KL-TTr.TNMT NGÀY 18/02/2019 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 12/KL-TTr.TNMT về tình hình quản lý và sử dụng đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 30/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 30/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 536587  Online :  55