TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 82/KL-TTr.TNMT NGÀY 27/7/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 82/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO MỜI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 77/TB-STNMT về việc mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét) thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 47/KH-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 55/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ VỊ TRÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN NĂM 2020

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 63/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại khu vực xã Long Khánh A, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự và Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 67/KL-TTr.TNMT NGÀY 15/6/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 67/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Hồng Ngự, Tam Nông và Thanh Bình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 57/KL-TTr NGÀY 02/6/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 57/KL-TTr về thanh tra chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ VỊ TRÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 50/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 48/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 48/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 37/KL-TTr NGÀY 26/3/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 37/KL-TTr về lĩnh vực tài nguyên - môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 43/KL-TTr NGÀY 07/4/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 43/KL-TTr về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 274/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tăng cường công tác quản lý đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 39/QĐ-STNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 32/QĐ-STNMT về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 717532  Online :  43