TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO SỐ 1247/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 19/10/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

.

Nhu cầu cần tuyển là 12 viên chức.

A) vị trí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu: 01 chỉ tiêu ngạch kỹ sư hạng iii (mã ngạch v.05.02.07);

B) vị trí pháp chế: 01 chỉ tiêu ngạch kỹ sư (mã ngạch 13.095);

C) vị trí kỹ thuật địa chính: 05 chỉ tiêu ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iii (mã ngạch v.06.06.17) hoặc địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02);

D) vị trí đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận; chỉnh lý hồ sơ địa chính: 05 chỉ tiêu ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iii (mã ngạch v.06.06.17) hoặc địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02).


(Tin đăng ngày 19/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ KHI GIẢNG LƠP BỒI DƯỠNG VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020

.

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng về Định giá đất năm 2020, với tổng số 57 học viên.


(Tin đăng ngày 19/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


(Tin đăng ngày 30/09/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ LỚP ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 109/TB-STNMT về việc khai giảng Lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về tài chính đất đai, bồi thường về đất và giải phóng mặt bằng và Lớp bồi dưỡng về định giá đất năm 2020


(Tin đăng ngày 30/09/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHỎNG VẤN TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2020

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2020 ban hành Thông báo số 105/TB-HĐKTSH về danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2) để tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2020


(Tin đăng ngày 28/09/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYÊT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG THI TUYỂN NĂM 2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 832/QĐ-STNMT về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020


(Tin đăng ngày 11/09/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2020

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 99/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ công chức không qua thi tuyển năm 2020


(Tin đăng ngày 11/09/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 92/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 31/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 89/KL-TTr.TNMT NGÀY 26/8/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 89/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc


(Tin đăng ngày 26/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN HỒ SƠ ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 88/TB-STNMT về kết quả xét chọn hồ sơ tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 21/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 205/QĐ-VPĐKĐĐ NGÀY 18/8/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

.

CÓ 49 TRƯỜNG HỢP TRÚNG TUYỂN: Địa chính viên hạng III: 34 viên chức;
Đo đạc bản đồ viên hạng III: 04 viên chức; Kỹ sư hạng III: 00 viên chức; Kỹ sư: 03
viên chức; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III: 03 viên chức; Địa chính
viên hạng IV: 02 viên chức; Đo đạc bản đồ viên hạng IV: 01 viên chức; Kỹ thuật
viên hạng IV: 02 viên chức


(Tin đăng ngày 18/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét) thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 11/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 698/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông


(Tin đăng ngày 11/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 82/KL-TTr.TNMT NGÀY 27/7/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 82/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười


(Tin đăng ngày 30/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO MỜI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT)

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 77/TB-STNMT về việc mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét) thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 29/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 755567  Online :  17