TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KẾT LUẬN THANH TRA VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 05 tháng 8 năm 2015 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 126/KL-TTr về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 28 tháng 7 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp danh sách giới thiệu điển hình tiến tiến bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO SỮA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1219/QĐ-UBND.HC NGÀY 02/12/2014

Ngày 14 tháng 7 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1373/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Quyết định số 1219/QĐ-UBND.HC ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về  công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Góp ý dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI TUYỂN CÔNG CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ

Ngày 14 tháng 4 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 68/QĐ-STNMT về việc công nhận ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức tài nguyên và môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN THĂM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

Theo Chương trình công tác năm 2015, ngày 24 tháng 3 năm 2015, Đoàn công tác của Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang dẫn đầu đã đến thăm và khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tham gia với Đoàn còn có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌP GIAO BAN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ I NĂM 2015

Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp giao ban ngành tài guyên và môi trường quý I năm 2015. Đồng chí Nguyễn Trung Ngay Giám đốc Sở chủ trì và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 438/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý Dự thảo quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 02 tháng 3 năm 2015, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chức danh Trưởng Phòng Phát triển công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015-2017

Ngày 26 tháng 2 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

Tài liệu ôn thi tuyển công chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO BÁO CÁO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 01 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 02/STNMT-CCBVM về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN . . .

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2014

Ngày 17/10/2014 Ban nữ công – Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014),
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593702  Online :  46