TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 2256/VPUBND-KTN về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KÊT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dự tháo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Chiều ngày 16/11/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trung Ngay, Đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 151/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 03 tháng 11 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ 70 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm sát hạch trình độ công chức cấp xã về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 148/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUYÊN TRUYỀN VỀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2574/STNMT-VP về việc tuyên truyền về Trung tâm Hành chính Công tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ ÔNG HỒ LONG HỒ

Ngày 15 tháng 7 năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND.NĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ ông Hồ Long Hồ, ngụ ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN RÀ SOÁT, CÔNG KHAI CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 15 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 2501/STNMT-CCQLĐĐ về việc thực hiện rà soát, công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN TỰ Ý BÁN LỚP ĐẤT MẶT TỪ ĐẤT CÓ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG LÀ ĐẤT LÚA

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2367/STNMT-CCQLĐĐ về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp người dân tự ý bán lớp đất mặt cho các tổ chức, cá nhân để sản xuất gạch từ đất có mục đích sử dụng là đất lúa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI VÀ HUYỆN CAO LÃNH

Ngày 08 tháng 7 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 87/KL.TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần XNK thủy sản Cửu Long

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 63/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 28/3, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đơn vị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741687  Online :  56