TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN RÀ SOÁT, CÔNG KHAI CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 15 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 2501/STNMT-CCQLĐĐ về việc thực hiện rà soát, công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN TỰ Ý BÁN LỚP ĐẤT MẶT TỪ ĐẤT CÓ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG LÀ ĐẤT LÚA

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2367/STNMT-CCQLĐĐ về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp người dân tự ý bán lớp đất mặt cho các tổ chức, cá nhân để sản xuất gạch từ đất có mục đích sử dụng là đất lúa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI VÀ HUYỆN CAO LÃNH

Ngày 08 tháng 7 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 87/KL.TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần XNK thủy sản Cửu Long

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 63/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 28/3, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đơn vị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƯ CỦA NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 10 tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Minh Quang - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NĂM 2015

Ngày 03 tháng 03 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra về việc thanh tra lĩnh vực tài nguyên môi trường và an toàn giao thông đường thủy năm 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Ngày 26 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (Có tài liệu kèm theo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của ngành tài nguyên và môi trường (Kèm theo phụ lục và chương trình Hội nghị)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN

Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2488/STNMT-VP về việc hướng dẫn bổ sung việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá chất lượng đảng viên  năm 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Sở) đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công; từ công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đến kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy và triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nguồn lực tài nguyên và môi trường từng bước được phát huy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM GIAO VIỆC

Tài liệu hướng dẫn cho cán bộ, công chức sử dụng phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh giao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU LỆ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ MINI 05 NGƯỜI

Kế hoạch tổ chức và Điều lệ thi đấu giải bóng đá mini 05 người kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 03/10/2015) và 56 năm Ngành Đo đạc - Bản đồ Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2015).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593697  Online :  43