TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 91/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của ngƣời sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT KỲ ĐẦU TỈNH ĐỒNG THÁP"

Ngày 07 tháng 7 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án "Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Đồng Tháp"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 135/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 8 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 135/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 75/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Phú Thuận B và xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 95/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 6 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 95/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 57/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 4 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 57/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 14/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 17 tháng 01 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 14/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với cơ sở sửa chữa phương tiện xe ô tô của ông Lê Thành Nhân

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN KIỆN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Văn kiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO VĂN KIỆN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Dự thảo văn kiện Hội nghị công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 188/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra số 188/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thành phố Sa Đéc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741683  Online :  55