TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 14/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 17 tháng 01 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 14/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với cơ sở sửa chữa phương tiện xe ô tô của ông Lê Thành Nhân

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN KIỆN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Văn kiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO VĂN KIỆN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Dự thảo văn kiện Hội nghị công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 188/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra số 188/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thành phố Sa Đéc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 2256/VPUBND-KTN về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KÊT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dự tháo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Chiều ngày 16/11/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trung Ngay, Đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 151/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 03 tháng 11 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ 70 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm sát hạch trình độ công chức cấp xã về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 148/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUYÊN TRUYỀN VỀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2574/STNMT-VP về việc tuyên truyền về Trung tâm Hành chính Công tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ ÔNG HỒ LONG HỒ

Ngày 15 tháng 7 năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND.NĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ ông Hồ Long Hồ, ngụ ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593696  Online :  43