TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 20/KL-TTr.TNMT NGÀY 31/01/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 20/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và An toàn giao thông đường thủy năm 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 259/KL-TTr.STNMT NGÀY 26/01/2018 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 259/KL-TTr.STNMT về việc thanh tra trách nhiệm Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 05/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quang, đất tọa lạc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC LỰA CHỌN CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 160/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại khu vực trên lòng sông Tiền thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 107/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 3189/KL-TTr.TNMT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 3189/KL-TTr.TNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thị xã Hồng Ngự

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 188/KL-TTr CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 188/KL-TTr về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 377/TB-VPUBND về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 98/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại  khu vực xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự và Giấy phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại khu vực xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự và xã An Hoà, An Long, huyện Tam Nông, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 174/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 174/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với công chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với công chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Ngày 03 tháng 10 năm 2017 Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ năng lực của Công ty TNHH tư vấn tài nguyên và môi trường Giải Pháp Xanh đủ điều kiện lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741681  Online :  57