TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 188/KL-TTr CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 188/KL-TTr về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 377/TB-VPUBND về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 98/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại  khu vực xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự và Giấy phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại khu vực xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự và xã An Hoà, An Long, huyện Tam Nông, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 174/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 174/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với công chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với công chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Ngày 03 tháng 10 năm 2017 Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ năng lực của Công ty TNHH tư vấn tài nguyên và môi trường Giải Pháp Xanh đủ điều kiện lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 91/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của ngƣời sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT KỲ ĐẦU TỈNH ĐỒNG THÁP"

Ngày 07 tháng 7 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án "Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Đồng Tháp"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 135/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 8 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 135/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 75/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Phú Thuận B và xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 95/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 6 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 95/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 57/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 4 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 57/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593694  Online :  43