TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CÁO VỀ TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 901/STNMT-CCQLĐĐ về việc cung cấp thông tin báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai (Kèm theo Phụ biểu báo cáo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 405/QĐ-UBND.HC NGÀY 08/4/2016 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 959/STNMT-CCQLĐĐ về việc lấy ý kiến thay thế Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 49/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 49/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 758/STNMT-CCQLĐĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2014 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 759/STNMT-CCQLĐĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 750/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp công tác xác định thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2017/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 20/KL-TTr.TNMT NGÀY 31/01/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 20/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và An toàn giao thông đường thủy năm 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 259/KL-TTr.STNMT NGÀY 26/01/2018 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 259/KL-TTr.STNMT về việc thanh tra trách nhiệm Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 05/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quang, đất tọa lạc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC LỰA CHỌN CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 160/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản (cát sông) tại khu vực trên lòng sông Tiền thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 107/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 3189/KL-TTr.TNMT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 3189/KL-TTr.TNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thị xã Hồng Ngự

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593692  Online :  43