TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

CUNG CẤP DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2265/STNMT-VP về việc cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUNG CẤP DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2265/STNMT-VP về việc cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 109/KL-TTr NGÀY 06/7/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 109/KL-TTr về tình hình quản lý và sử dụng đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUYÊN TRUYỀN VỀ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG GEF LẦN THỨ 6

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2028/STNMT-CCBVMT về việc tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 96/KL-TTr NGÀY 20/6/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 96/KL-TTr.TNMT về việc Thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn huyện Thanh Bình và huyện Cao Lãnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO, SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Dự thảo quy định về Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 477/QĐ-STNMT về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 508/QĐ-STNMT về công bố danh mục các thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, theo Luật Tiếp cận thông tin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 93/TB-TTKT về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2018/NĐ-CP NGÀY 04/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 04 tháng 5 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 88/KL-TTr NGÀY 04/6/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 88/KL-TTr về tình hình quản lý và sử dụng đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 74/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2018

Chiều ngày 24/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến nhằm sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 64/KL-TTr CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 64/KL-TTr về tình hình quản lý và sử dụng đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593690  Online :  44