TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ VỊ TRÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 50/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 48/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 48/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 37/KL-TTr NGÀY 26/3/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 37/KL-TTr về lĩnh vực tài nguyên - môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 43/KL-TTr NGÀY 07/4/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 43/KL-TTr về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 274/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tăng cường công tác quản lý đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 39/QĐ-STNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 32/QĐ-STNMT về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 398/STNMT-VP về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3433/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 356/STNMT-CCQLĐĐ về việc dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1472/QĐ-UBND.HC NGÀY 31/12/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND.HC Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (cát sông) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI THAO NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai, Đo đạc - Bản đồ và Ngày phụ nữ Việt Nam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1661/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự toán - phương án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741671  Online :  63