TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

DỰ THẢO QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 438/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý Dự thảo quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 02 tháng 3 năm 2015, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chức danh Trưởng Phòng Phát triển công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015-2017

Ngày 26 tháng 2 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

Tài liệu ôn thi tuyển công chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO BÁO CÁO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 01 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 02/STNMT-CCBVM về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN . . .

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2014

Ngày 17/10/2014 Ban nữ công – Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014),
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Sáng ngày 01/10/2014, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều động đồng chí Lê Quốc Anh, viên chức của Trung Tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn; đồng chí Lê Thị Bở công chức Văn phòng - Thống kê xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười đến nhận công tác tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ nhiệm lại chức vụ đối với đồng chí Đinh Văn Phú, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THAM GIA HỘI THAO CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 1

Ngày 12/10/2014 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội thao Cụm Công đoàn cụm số 1, hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

Về việc phối hợp xây dựng chương trình - kế hoạch thanh tra và môi trường năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 5 NĂM 2016-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHÙA QUẢNG PHƯỚC

Ngày 10 tháng 9 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 174/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chùa Quảng Phước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO SỐ 278/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Ngày 18 tháng 7 năm 2014 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 29/2009/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 7 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741645  Online :  49