TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

  Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUYẾT ĐỊNH 241/QĐ-UBND-HC NGÀY 12/3/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2018

  Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1515/STNMT-VP về việc cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2018

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUYẾT ĐỊNH 118/QĐ-UBND-HC NGÀY 02/02/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

  Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ PAPI VÀ PCI CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PAPI và PCI

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾT QUẢ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ I NĂM 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  THỰC HIỆN QUY CHẾ LIÊN THÔNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC SỬ DUNG ĐẤT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

  Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND-HC về Ban hành Quy chế liên thông trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và cơ quan tài chính để tổ chức sử dụng đất nộp thuế điện tử.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

  Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 417/BC-STNMT về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 14/01/2014 về cải cách hành chính năm 2014 và Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 10/02/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014 và phương hướng năm 2015.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

  Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý II năm 2014.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

  Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý I năm 2014.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Ngày 14 tháng 01 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2014.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trang:  [1]  [2]  [
    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    CÔNG NGHỆ
    DỰ ÁN NGÀNH
    THÔNG BÁO

  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Trung Ngay - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 440608  Online :  22