TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ PAPI VÀ PCI CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PAPI và PCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ I NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN QUY CHẾ LIÊN THÔNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC SỬ DUNG ĐẤT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND-HC về Ban hành Quy chế liên thông trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và cơ quan tài chính để tổ chức sử dụng đất nộp thuế điện tử.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 417/BC-STNMT về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 14/01/2014 về cải cách hành chính năm 2014 và Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 10/02/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014 và phương hướng năm 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý II năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý I năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 14 tháng 01 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 10 tháng 2 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 11/KH-STNMT về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Kế hoạch nhằm kiểm soát chặt chẽ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua. Kịp thời phát hiện các quy định, các thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp kịp thời báo cáo cơ quan có chức năng xem xét
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741635  Online :  45