TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý II năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý I năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 14 tháng 01 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 10 tháng 2 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 11/KH-STNMT về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Kế hoạch nhằm kiểm soát chặt chẽ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua. Kịp thời phát hiện các quy định, các thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp kịp thời báo cáo cơ quan có chức năng xem xét
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593656  Online :  36