SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP CAO LÃNH
( Rê chuột vào ảnh để xem phóng to ảnh )