TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

STTTrích yếu ( Ngày dự thảo ) File đính kèmGóp ý dự thảo
712 1 V/v lấy ý kiến góp ý đề cương phương án - dự toán dự án “Xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp13/5/2021Xem FileGóp ý
705 2 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định tổ chức lại các Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 29/4/2021Xem FileGóp ý
706 3 V/v góp ý dự thảo quy định về chính sách và quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 29/4/2021Xem FileGóp ý
704 4 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường23/10/2020Xem FileGóp ý
598 5 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai 20/3/2020Xem FileGóp ý
485 6 V/v lấy ý kiến thay thế Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp02/4/2018Xem FileGóp ý
280 7 V/v góp ý dự thảo thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai hoạt động theo Văn phòng đăng ký đất đai một cấp23/5/2017Xem FileGóp ý
279 8 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND24/4/2017Xem FileGóp ý
148 9 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường06/01/2017Xem FileGóp ý
40 10 Góp ý dự thảo sữa đổi bổ sung quyết định số 1219/QĐ-UBND.HC ngày 2 tháng 12 năm 2014 về công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường14/7/2015Xem FileGóp ý
23 11 Góp ý dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp1/1/2015Xem FileGóp ý
1 12 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-202023/9/2014Xem FileGóp ý

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886757  Online :  22