TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       LỄ KHI GIẢNG LƠP BỒI DƯỠNG VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020
.   

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng về Định giá đất năm 2020, với tổng số 57 học viên.

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 356/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 357/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 358/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 589
  Các tin tức mới nhất . . . .
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
THÔNG BÁO SỐ 1247/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 19/10/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂ. . . . . .
LỄ KHI GIẢNG LƠP BỒI DƯỠNG VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO SỐ 1247/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 19/10/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
.   

Nhu cầu cần tuyển là 12 viên chức.

A) vị trí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu: 01 chỉ tiêu ngạch kỹ sư hạng iii (mã ngạch v.05.02.07);

B) vị trí pháp chế: 01 chỉ tiêu ngạch kỹ sư (mã ngạch 13.095);

C) vị trí kỹ thuật địa chính: 05 chỉ tiêu ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iii (mã ngạch v.06.06.17) hoặc địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02);

D) vị trí đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận; chỉnh lý hồ sơ địa chính: 05 chỉ tiêu ngạch đo đạc bản đồ viên hạng iii (mã ngạch v.06.06.17) hoặc địa chính viên hạng iii (mã ngạch v.06.01.02).VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 354/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 755592  Online :  29