TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương


         KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 240/KL-TTr.TNMT NGÀY 26/12/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
       

  Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 240/KL-TTr.TNMT về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 201/KL-TTr.TNMT NGÀY 03/12/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ M. . . . . .
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 156/KL-TTr NGÀY 28/9/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ. . . . . .
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 444
    Các tin tức mới nhất . . . .
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 240/KL-TTr.TNMT NGÀY 26/12/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ M. . . . . .
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018
  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 240/KL-TTr.TNMT NGÀY 26/12/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 240/KL-TTr.TNMT về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
    

  Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018  THÔNG BÁO
  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
    

  Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 452412  Online :  59