TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 30/3/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, Đoàn kiểm tra thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh (huyện Tân Hồng, Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc).


Kết quả kiểm tra Đoàn ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Hiện nay, do nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân ngày càng tăng, hồ sơ phát sinh nhiều, nhưng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng và trước hạn, số hồ sơ trễ giảm rõ rệt, chủ yếu do yếu tố khách quan.

 

Hình ảnh kiểm tra công tác giải quyết TTCH tại bộ phận một cửa

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số tồn tại, hạn chế như: công tác tiếp nhận hồ sơ còn nhiều sai sót, việc kiểm soát hồ sơ khi giao nhận chưa chặc chẽ, cách phân công nhiệm vụ chưa thật sự phù hợp, công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn chưa thật sự được nhịp nhàng,…làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.
Ngoài ra, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng trả hồ sơ cho dân mà nội dung văn bản trả không rõ ràng, hướng dẫn còn chung chung, khó hiểu. Đối với trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn, một số địa phương còn thiếu thư xin lỗi hoặc việc xin lỗi chưa thực hiện theo đúng quy trình tại Quyết định số 585/QĐ-UBND-HC ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Qua kết quả làm việc, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tham mưu Sở có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ, trường hợp phát hiện có sai sót thì hoàn thiện cho đồng bộ, báo cáo kết quả khắc phục về gửi Sở để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo kết quả khắc phục của các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét và có ý kiến chỉ đạo. 
Nguồn tin : Văn phòng Sở

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 24/11/2020 )
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 887338  Online :  20