TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH
  
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch hàng năm, ngày 30/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-STNMT về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020


Trên cơ sở đó, ngày 22/5/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Đoàn và tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thanh Bình. Qua kết quả kiểm tra Đoàn ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị, các ngành chuyên môn của huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai như xác lập hồ sơ và quản lý đất công, đất bãi bồi; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác thẩm định, phê duyệt các phương án giá đất và công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước tại địa phương vẫn tồn tại những thiếu sót cần phải khắc phục như trong giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính thủ tục đất đai vẫn tồn tại những bất cập trong công tác phối hợp, cụ thể giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Văn phòng HĐND&UBND huyện và Bưu điện huyện vẫn chưa thống nhất cách làm, quy trình thực hiện, kiểm soát hồ sơ từ khi tiếp nhận, chuyển giao cho Chi nhánh và các Phòng chuyên môn khác đến khi hoàn thành, trả hồ sơ cho người dân.

Qua kiểm tra cho thấy nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ không lập Phiếu kiểm soát hồ sơ đúng quy định, cụ thể không ghi ngày tháng tiếp nhận, không có chữ ký giao nhận, ngày tháng giao nhận (phiếu theo dõi trắng), nên không theo dõi được hồ sơ trễ; cán bộ tiếp nhận, viên chức thẩm định hồ sơ còn cứng nhắc trong việc sử dụng câu từ trong các loại đơn nên đã trả hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện, gây phiền hà cho người dân. Ngoài ra, địa phương vẫn còn tình trạng trả hồ sơ cho dân mà không có văn bản trả hoặc viên chức thẩm định tự ý ký trả hồ sơ mà không thông qua lãnh đạo hoặc nội dung văn bản trả không rõ ràng, hướng dẫn chung chung, gây khó hiểu.

Qua kết quả làm việc, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1672/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/6/2020 đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu biên bản làm việc, đồng thời rà soát lại toàn bộ hồ sơ, trường hợp phát hiện có sai sót thì hoàn thiện cho đồng bộ, báo cáo kết quả khắc phục về gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại huyện Lấp Vò.

Nguồn tin : Phạm Anh Trung

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 24/11/2020 )
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886799  Online :  29