TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020
  

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 và Công văn số 387/SNV-CCCQ ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2020.Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp đã phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2020 tại 04 đơn vị cấp huyện và 08 đơn vị cấp xã gồm: huyện Cao Lãnh (xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Thọ), thành phố Cao Lãnh (Phường 6 và Phường 1), huyện Tháp Mười (xã Mỹ An và xã Mỹ Đông), huyện Thanh Bình (xã Bình Tấn và xã Tân Mỹ).

Kết quả kiểm tra nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tương đối tốt  công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như: công chức, viên chức được giao giải quyết thủ tục hành chính chưa kết thúc công việc trên phần mềm giải quyết thủ tục hành chính; không ra biên nhận đối với hồ sơ đăng ký, xóa đăng ký giao dịch đảm bảo; sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả còn ghi thiếu thông tin;... đoàn đã lập biên bản và nhắc nhở các đơn vị khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra. Qua kiểm tra 04 đơn vị cấp huyện thì có 03 đơn vị có hồ sơ trễ hẹn  (huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh) trong đó có 02 đơn vị chưa thực hiện thư xin lỗi theo quy định là thành phố Cao Lãnh và huyện Thanh Bình.

Đối với cấp xã, qua kiểm tra một số đơn vị thời gian và thủ tục niêm yết công khai chưa đảm bảo theo quy định (thời gian niêm yết chưa đủ, thiếu biên bản niêm yết thông báo mất trang bổ sung giấy chứng nhận…) đối với hồ sơ Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận; hồ sơ Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ghi nội dung xác nhận của xã tại Mục II của Đơn 04a/ĐK chưa đầy đủ; chưa mở sổ việc tiếp nhận và giải quyết đối với các hồ sơ liên thông từ huyện chuyển về giải quyết; sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả thiếu một số thông tin (ngày có kết quả, người nhận kết quả có ký nhận nhưng không ghi họ và tên,...).

Nguồn tin : Phạm Anh Trung

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 24/11/2020 )
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886820  Online :  32