TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 116/UBND-KT ngày 03/3/2020 về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.            Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 594/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/3/2020 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp tốt với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và thực hiện tốt nội dung phối hợp theo quy chế liên tịch đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND (một cửa) tăng cường công tác phối hợp với Chi nhánh trong việc tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi hồ sơ giải quyết. Báo cáo kịp thời tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn tăng nhiều; những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp với Chi nhánh để Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kịp thời kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường để cùng phối hợp có chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Công văn số 706/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/3/2020 giao Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở và Chi cục Quản lý đất đai nghiên cứu, tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn đầu vận hành Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp. Hội nghị sẽ  tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các Chi nhánh; hướng dẫn Chi nhánh áp dụng thực hiện những quy định mới, những phương pháp hiệu quả trong giải quyết công việc; đồng thời rà soát, đề xuất phương án kiện toàn công tác tổ chức, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính tại các Chi nhánh. 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận phản ánh về việc tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn nhiều và có chiều hướng tăng trong giai đoạn đầu năm 2020 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lãnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 592/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/3/2020 và Công văn số 605/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/3/2020 yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo chấn chỉnh ngay tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, trễ hẹn quá lâu mà không có lý do chính đáng gây bức xúc cho người dân tại 02 Chi nhánh nêu trên. Đồng thời, đề nghị chỉ đạo 02 Chi nhánh rà soát, tổng hợp, báo cáo các trường hợp hồ sơ trễ hẹn trong năm 2020, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị (chậm trễ ở khâu nào, do đơn vị, cá nhân nào phụ trách giải quyết,...), đề xuất hướng xử lý gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

Nguồn tin : Chi cục Quản lý đất đai

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 24/11/2020 )
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886802  Online :  30