TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   KẾT QUẢ KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 17/UBND-KSTTHC ngày 08/5/2019 và Công văn số 31/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2019 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố. Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được kết quả rất tích cực từ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian đầu chuyển sang mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (bắt đầu từ ngày 01/7/2017), công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do yếu tố khác quan lẫn chủ quan như: việc mới vận hành mô hình một cấp; dữ liệu địa chính chưa đồng bộ, còn nhiều sai sót; công tác phối giữa các đơn vị chưa được địa phương chú trọng…từ đó dẫn đến còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hẹn, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gây bức xúc cho người dân.

Công tác kiểm tra Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Hồng

Tuy nhiên, thời gian qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiện toàn tổ chức, hoàn thiện hệ thống mạng, thông tin, dữ liệu địa chính…, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong giải quyết hồ sơ nói chung và thủ tục hành chính nói riêng. Bên cạnh đó, Sở đã kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông không ngừng kiểm tra, nâng cấp, khắc phục những hạn chế của phần mềm một cửa; phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân cấp huyện bằng việc ký kết quy chế liên tịch về việc phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã từ đó hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hẹn, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn. Theo số liệu thống kê trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai tại 12 địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp khoảng 97.971 hồ sơ, trong đó giải quyết trễ hẹn khoảng 920 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,94%), còn lại là hồ hơ giải quyết đúng và trước hẹn (bình quân mỗi huyện tiếp nhận khoảng 8.164 hồ sơ, giải quyết trễ hẹn khoảng 77 hồ sơ). Một số địa phương có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn còn cao là huyện Châu Thành (427/5.522 hồ sơ tiếp nhận, chiếm 7,73%), thành phố Sa Đéc (221/5.964 hồ sơ, chiếm 3,71%), thành phố Cao Lãnh (135/3.896 hồ sơ, tỷ lệ 3,47%), huyện Hồng Ngự (46/5.157 hồ sơ, chiếm 0,89%) và thị xã Hồng Ngự (82/9.584 hồ sơ, chiếm 0,86%). Nguyên nhân chính và phổ biến của tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn diễn ra tại các địa phương được xác định như sau:  

- Công tác tiếp nhận hồ sơ chưa chặc chẽ, còn sai sót thông tin, thiếu thành phần, chưa đảm bảo tính pháp lý từ đó phải yêu cầu người dân chỉnh sửa hoặc bổ sung nhiều.

- Công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa thật sự tốt theo quy chế liên tịch từ đó ảnh hưởng đến quá trình luân chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục, không đảm bảo thời gian theo quy định.

Ngoài ra, đối với trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn, một số địa phương còn thiếu thư xin lỗi hoặc việc xin lỗi chưa thực hiện theo đúng quy trình tại Quyết định số 585/QĐ-UBND-HC ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về kết quả kiểm tra chi tiết công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, sau khi tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét và có ý kiến chỉ đạo (đối với từng địa phương, Sở có lập biên bản làm việc cụ thể).

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh chấn chỉnh, khắc phục ngay những mặt hạn chế, thiếu sót còn tồn tại; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại quy trình phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ những điểm nghẽn là nguyên nhân chính dẫn đến hồ sơ trễ hẹn, đề xuất giải pháp khắc phục; đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, quán triệt đến đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.

Nguồn tin : Văn phòng Sở

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
KẾT LUẬN THANH TRA VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG ÁP DỤNG CỨNG NHẮC, MÁY MÓC CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 29/11/2019 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 755603  Online :  34