TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

   CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
  

Trong thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đặc biệt được chú trọng, quan tâm đúng mức nên đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin trong nhân dân.Tuy nhiên, thời gian gần đây phát sinh nhiều trường hợp người dân phản ánh về việc thực hiện hồ sơ thủ tục đất đai trễ hẹn, kéo dài mà không có văn bản trả lời, giải thích lý do dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

Xuất phát từ tình hình nêu trên, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, giúp công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đi vào nề nếp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1218/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc chấn chỉnh trong công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quán triệt đến tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, kéo dài mà không có văn bản trả lời, giải thích, hướng dẫn thực hiện gây thiệt hại, bức xúc cho người dân.

Đối với các trường hợp trễ hẹn nêu trên, chỉ đạo các Chi nhánh rà soát, báo cáo từng trường hợp cụ thể, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị (chậm trễ ở khâu nào, do đơn vị, cá nhân nào phụ trách giải quyết,...), đề xuất hướng xử lý gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Chi cục Quản lý đất đai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Văn phòng Đăng ký đất đai, báo cáo Ban Giám đốc Sở./.

Nguồn tin : Văn phòng Sở

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 82/KL-TTr.TNMT NGÀY 27/7/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 30/07/2020 )
THÔNG BÁO MỜI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 29/07/2020 )
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Tin đăng ngày 21/07/2020 )
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Tin đăng ngày 21/07/2020 )
THÔNG BÁO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ VỊ TRÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN NĂM 2020 (Tin đăng ngày 01/07/2020 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 67/KL-TTr.TNMT NGÀY 15/6/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 15/06/2020 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 57/KL-TTr NGÀY 02/6/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 08/06/2020 )
THÔNG BÁO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ VỊ TRÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 29/05/2020 )
QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 19/05/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2017/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 31/01/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 717558  Online :  60