TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
BAN LÃNH ĐẠO SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
P.TÀI NGUYÊN NƯỚC
KHOÁNG SẢN
CHI CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
VP.ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
TT KỸ THUẬT
TN VÀ MT
TT QUAN TRẮC
TN VÀ MT
TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

DANH SÁCH CHI TIẾT

Nguyễn Ngọc Tuấn
Chánh Thanh tra Sở
nntuan@dongthap.gov.vn
0918 248 333
Đào Thanh Lâm
Phó Chánh Thanh tra Sở
dtlam.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 789 672
Phạm Văn Lâm
Phó chánh thanh tra sở
Pvlam.stnmt@dongthap.gov.vn
0917 951 682
Phạm Văn Lớn
Thanh tra viên
pvlon.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 366 215
Trần Minh Tạ Kim Thu Sương
Thanh tra viên
tmtktsuong.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 401 143
Nguyễn Xuân Dương
Thanh tra viên
vxduong.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 363 000
Nguyễn Thanh Tuấn
Thanh tra viên
nttuan.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 263 075
Thái Hoàng An
Thanh tra viên
than.stnmt@dongthap.gov.vn
0988 45 45 93
  
Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Sở:
-Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường bao gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao;
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741628  Online :  44