TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
BAN LÃNH ĐẠO SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
P.TÀI NGUYÊN NƯỚC
KHOÁNG SẢN
CHI CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
VP.ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
TT KỸ THUẬT
TN VÀ MT
TT QUAN TRẮC
TN VÀ MT
TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

DANH SÁCH CHI TIẾT

Lê Hữu Phú
Trưởng phòng
lhphu.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 022 245
Lê Quốc Anh
Phó trưởng phòng
lqanh.tnmt@dongthap.gov.vn
0975 95 38 39
Đào Thanh Sang
Chuyên viên
dtsang.stnmt@dongthap.gov.vn
0908 428 909
Trương Văn Khoa
Chuyên viên
tvkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn
0907 825 266
  
Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản: Công tác tài nguyên nước:
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất Ban Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền;
- Thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;
- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn; tổ chức kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.
Công tác tài nguyên khoáng sản:
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 đã được duyệt; tham mưu Ban Giám đốc đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;
- Tham gia thẩm định đề án thăm dò và báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn;
- Tham gia thẩm định hồ sơ đề xuất Ban Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục hoạt động khoáng sản và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Khoáng sản, các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản;
- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo quy định.
Công tác khí tượng thủy văn:
- Tham gia thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;
- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên quan hệ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tỉnh để nắm bắt thông tin về khí tượng thủy văn đồng thời tiếp nhận và theo dõi các thông tin do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tỉnh gởi đến.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741644  Online :  49