TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
BAN LÃNH ĐẠO SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
P.TÀI NGUYÊN NƯỚC
KHOÁNG SẢN
CHI CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
VP.ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
TT KỸ THUẬT
TN VÀ MT
TT QUAN TRẮC
TN VÀ MT
TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

DANH SÁCH CHI TIẾT

La Tấn Phong
Chánh Văn phòng Sở
ltphong@dongthap.gov.vn
0913 841 575
Phạm Anh Trung
Phó Chánh Văn phòng
patrung@dongthap.gov.vn
0909 226 686
Nguyễn Ngọc Sen
Kế toán
Nnsen.stnmt@dongthap.gov.vn
0936 884 248
Trần Duy Phương
Pháp chế
tdphuong.tnmt@dongthap.gov.vn
0939 640 912
Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Kế toán
htcnhung.stnmt@dongthap.gov.vn
0776 714 533
  
Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng SởCông tác tổ chức:
 - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức sắp xếp bộ máy; công tác cán bộ; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;
- Lập kế hoạch biên chế hàng năm, báo cáo công tác thống kê cán bộ, công chức hàng năm, lập thủ tục tuyển dụng, chuyển đi, đến đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Lập thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo phân cấp của ngành hàng năm và kế hoạch lâu dài theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị;
- Giúp lãnh đạo Sở xây dựng nội quy, quy chế cơ quan ở từng lĩnh vực và theo dõi kiểm tra việc thực hiện, hàng năm tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với các văn bản mới ban hành đề xuất lãnh đạo Sở phê duyệt; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, chế độ làm việc và tổ chức thực hiện của từng đơn vị;
- Lập thủ tục thực hiện chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định và theo dõi thực hiện chế độ nghỉ phép năm của cán bộ, công chức;
- Lập kế hoạch tổ chức phong trào thi đua hàng năm của đơn vị và từng giai đoạn; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của ngành và lập thủ tục khen thưởng theo quy định;
- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và xây dựng công sở văn hóa;
- Theo dõi và quản lý hồ sơ thực hiện kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản. * Công tác hành chánh:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị; tổng hợp báo cáo theo định kỳ tháng, 6 tháng, năm theo quy định và các loại báo cáo khác theo yêu cầu;
- Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác pháp chế của cơ quan; phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chuyên ngành; kiểm tra và xử lý văn bản trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt; theo dõi tình hình thực thi pháp luật của ngành và báo cáo theo quy định;
- Tiếp nhận và phát hành công văn đi, đến, chuyển công văn đến phục vụ kịp thời cho yêu cầu công tác của đơn vị; phân loại tài liệu đưa vào phông lưu trữ, cung cấp thông tin kịp thời khi có yêu cầu và nộp về Trung tâm lưu trữ của Tỉnh theo quy định; quản lý, lưu trữ tài liệu mật theo quy định;
- Thực hiện công tác bảo vệ giữ gìn an ninh, trật tự trong đơn vị, công tác phòng cháy, chữa cháy và phân công trực vào các ngày lễ; kiểm tra việc chấp hành nội quy bảo vệ cơ quan, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức vệ sinh xanh, sạch, đẹp trong nội bộ cơ quan và thực hiện xây dựng công sở văn hóa;
- Theo dõi quản lý mạng LAN, ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng, phục vụ kịp thời cho yêu cầu công tác của đơn vị và đưa thông tin hoạt động của đơn vị lên Trang thông tin điện tử;
- Phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung thủ tục hành chính của ngành hàng năm đề xuất lãnh đạo Sở trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác hành chính hàng năm của đơn vị và phối hợp với các ngành kiểm tra thực hiện công tác hành chính theo chương trình kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;
- Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cho công dân và tổ chức theo cơ chế "một cửa" và ghi nhận, xử lý những bức xúc của nhân dân qua đường dây điện thoại nóng;
- Tổ chức kiểm tra tài sản hàng năm và theo dõi quản lý tài sản của đơn vị theo quy định; sửa chữa, mua sắm, in ấn các tài liệu, cung cấp văn phòng phẩm phục vụ kịp thời theo yêu cầu của đơn vị và quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị theo quy định;
- Giúp lãnh đạo Sở theo dõi và tổ chức thực hiện quy trình mục tiêu quản lý công việc theo hệ thống chất lượng ISO 9001:2008;
- Theo dõi quản lý xe ô tô công và sắp xếp đi công vụ theo quy định của Chính phủ; - Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741630  Online :  43