TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 
TÌM HIỂU NHANH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  
STTTên thủ tục hành chính đất đaiChọn xem
1 1. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004Xem
2 2. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnhXem
3 3. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoXem
4 4. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoXem
5 5. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoXem
6 6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuXem
7 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnXem
8 8. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpXem
9 9. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồXem
10 10. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Xem
11 11. Gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Xem
12 12. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýXem
13 13. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtXem
14 14. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.Xem
15 15. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề:Xem
16 16. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế: 16Xem
17 17. Tách thửa hoặc hợp thửa đất Xem
18 18. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtXem
19 19. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấpXem
20 20. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuXem
21 21. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuXem
22 22. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtXem
23 23. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởXem
24 24. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămXem
25 25. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpXem
26 26. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtXem
27 27. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtXem
28 28. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đấtXem
29 29. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáoXem
30 30. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiXem
31 31. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Xem
32 32. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, thuê đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đấtXem
33 33. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Xem
34 34. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồXem
35 35. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnXem
STTTên thủ tục hành chính môi trườngChọn xem
1 1. Tên thủ tục hành chính: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánXem
2 2. Tên thủ tục hành chính: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngXem
3 3. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệtXem
4 4. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trườngXem
5 5. Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánXem
6 6.Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).Xem
7 8. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngXem
8 9. Tên thủ tục hành chính: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiXem
9 10. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiXem
10 1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcXem
11 2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
12 1. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
13 7. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnXem
14 3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
STTTên thủ tục hành chính tài nguyên nước và khoán sảnChọn xem
1 1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmXem
2 2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmXem
3 3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmXem
4 4. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêmXem
5 5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêmXem
6 6. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêmXem
7 7. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácXem
8 8. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácXem
9 9. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏXem
10 10. Tên thủ tục hành chính: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏXem
11 11. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtXem
12 12. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép tài nguyên nướcXem
13 13. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nướcXem
14 1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnXem
15 2. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnXem
16 3. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnXem
17 4. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnXem
18 5. Tên thủ tục hành chính: Hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sảnXem
19 6. Tên thủ tục hành chính: Cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnXem
20 7. Tên thủ tục hành chính: Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sảnXem
21 8. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnXem
22 9. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt trữ lượng khoáng sảnXem
23 10. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnXem
24 11. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sảnXem
25 12. Tên thủ tục hành chính: Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sảnXem
26 13. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Xem
27 14. Tên thủ tục hành chính: Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trìnhXem
28 15. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhXem
29 16. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnXem
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886803  Online :  31