TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 
TÌM HIỂU NHANH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  
STTTên thủ tục hành chính đất đaiChọn xem
1 1. 1. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (DTP-285161)Xem
2 2.Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuXem
3 3.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtXem
4 4.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xem
5 5.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởXem
6 6.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhXem
7 7.Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Xem
8 8.Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămXem
9 9.Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất; hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân; Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.Xem
10 10.Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtXem
11 11.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtXem
12 12.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnXem
13 13.Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đấtXem
14 14.Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệpXem
15 15.Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đấtXem
16 16.Chuyển mục đích sử dụng đấtXem
17 17.Đăng ký đất đai đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý Xem
18 18.Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.Xem
19 19.Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, thuê đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đấtXem
20 20.Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấpXem
21 21. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáoXem
22 22.Tách thửa, hợp thửaXem
23 23.Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Xem
24 24.Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký; xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.Xem
25 25.Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.Xem
26 26.Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtXem
27 27.Đăng ký, xóa đăng ký, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đấtXem
28 28.Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.Xem
29 29.Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.Xem
30 30.. Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đấtXem
31 31.Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.Xem
32 32.Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đấtXem
33 33. Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đấtXem
34 34.Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiXem
35 35.Hồ sơ xóa đăng ký thế chấpXem
36 36.Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýXem
37 37.Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpXem
38 38.Hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng kýXem
39 39.Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồXem
40 40. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồXem
STTTên thủ tục hành chính môi trườngChọn xem
1 1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngXem
2 2. Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánXem
3 3. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trườngXem
4 4. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtXem
5 5. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)Xem
6 6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)Xem
7 7. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Xem
8 8. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Xem
9 9. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sungXem
10 10. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Xem
11 11. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Xem
12 12. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiXem
13 13. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiXem
14 14. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiếtXem
15 15. Thủ tục Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giảnXem
16 16. Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcXem
STTTên thủ tục hành chính tài nguyên nước và khoán sảnChọn xem
1 1. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnXem
2 2. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnXem
3 3. Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnXem
4 4. Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnXem
5 5. Đóng cửa mỏ khoáng sảnXem
6 6. Cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnXem
7 7. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sảnXem
8 8. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnXem
9 9. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sảnXem
10 10. Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnXem
11 11. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sảnXem
12 12. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sảnXem
13 13. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnXem
14 14. Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trìnhXem
15 15. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhXem
16 16. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnXem
17 1. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏXem
18 2. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏXem
19 3. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtXem
20 4. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đấtXem
21 5. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đấtXem
22 6. Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đấtXem
23 7. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đấtXem
24 8. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặtXem
25 9. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặtXem
26 10. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcXem
27 11. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcXem
28 12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nướcXem
29 13. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nướcXem
30 1. Cấp phép công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
31 2. Cấp Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
32 3. Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngXem
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 592414  Online :  55