TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương


         KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
       

  Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 148/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  TUYÊN TRUYỀN VỀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
  QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ ÔNG HỒ LONG HỒ
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒ. . . . . .
  THỰC HIỆN RÀ SOÁT, CÔNG KHAI CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 237
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  TUYÊN TRUYỀN VỀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ. . .
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN. . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 148/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Ngày 06 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
    

  Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 266709  Online :  3