TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
     
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 30/3/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, Đoàn kiểm tra thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh (huyện Tân Hồng, Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc).
Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 356/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 357/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 358/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 591
  Các tin tức mới nhất . . . .
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ PHÂN D. . . . . .
THÔNG BÁO SỐ 1247/TB-VPĐKĐĐ NGÀY 19/10/2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỀ VIỆC TUYỂ. . . . . .
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ PHÂN DÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
  

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các ngành, địa phương về “Lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủVĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 354/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 30/3/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, Đoàn kiểm tra thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh (huyện Tân Hồng, Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc).


THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 766430  Online :  12