TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương


         KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 2916/KL-TTr.TNMT NGÀY 19/9/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
       

  Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 2916/KL-TTr.TNMT về việc quản lý, sử dụng đất Khu Công nghiệp Sông Hậu

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT . . . . . .
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2018/NĐ-CP NGÀY 31/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
  TẬP HUẤN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 130/KL-TTr NGÀY 16/8/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ. . . . . .
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 437
    Các tin tức mới nhất . . . .
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 2916/KL-TTr.TNMT NGÀY 19/9/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ M. . . . . .
  DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT . . . . . .
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGH. . .
  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRẠM Y TẾ AN PHONG
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 2916/KL-TTr.TNMT NGÀY 19/9/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 2916/KL-TTr.TNMT về việc quản lý, sử dụng đất Khu Công nghiệp Sông Hậu  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
    

  Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 78/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Trung Ngay - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 428713  Online :  82