TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       QUYÊT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG THI TUYỂN NĂM 2020
     

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 832/QĐ-STNMT về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT SỐ 327/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 328/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 329/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 330/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 576
  Các tin tức mới nhất . . . .
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG TH. . . . . .
NGHỊ QUYẾT SỐ 327/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
QUYÊT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG THI TUYỂN NĂM 2020. . . . . .
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
QUYÊT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG THI TUYỂN NĂM 2020
  

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 832/QĐ-STNMT về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020VĂN BẢN PHÁP LUẬT
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 03 tháng 02 năm 2020 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử sụng đất cấp huyện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741650  Online :  52