TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương         QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
       

  Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 46/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
  THÔNG TƯ SỐ 174/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ 143/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 319
    Các tin tức mới nhất . . . .
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  THÔNG TƯ SỐ 46/2016/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 14/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  VĂN KIỆN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ. . .
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN. . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 14/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Ngày 17 tháng 01 năm 2017 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 14/KL-TTr.TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với cơ sở sửa chữa phương tiện xe ô tô của ông Lê Thành Nhân  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2016/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
    

  Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 288746  Online :  7