TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương         THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ ĐỰNG HỒ SƠ
       

  Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 39/TB-STNMT về việc chào giá mua bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ. . . . . .
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN. . . . . .
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT. . . . . .
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 327
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ SỐ 329/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 57/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ ĐỰNG HỒ SƠ
  THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

     VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
    

  Ngày 06 tháng 3 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ ĐỰNG HỒ SƠ
    

  Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 39/TB-STNMT về việc chào giá mua bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 303212  Online :  11