TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

         DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
       

  Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 758/STNMT-CCQLĐĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2014 CỦA UBND TỈN. . . . . .
  DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐ. . . . . .
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2017/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 20/KL-TTr.TNMT NGÀY 31/01/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔ. . . . . .
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 389
    Các tin tức mới nhất . . . .
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
  THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV NGÀY 08/01/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ
  DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2017 CỦA UBND TỈNH. . . . . .
  DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2014 CỦA UBND TỈN. . . . . .
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
  THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2017 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 758/STNMT-CCQLĐĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
    

  Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  QUYẾT ĐỊNH 118/QĐ-UBND-HC NGÀY 02/02/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
    

  Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 25/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2018  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851833,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 381370  Online :  7