TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương
       QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH AN ĐIỀN GIAO LẠI CHO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT HUYỆN CAO LÃNH ĐỂ QUẢN LÝ KHAI THÁC
.   

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền giao lại cho Trung tâm phát triển quỷ đất huyện Cao Lãnh để quản lý khai thác.

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2021/NQ-HĐND NGÀY 17/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2021/NQ-HĐND NGÀY 17/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2021/NQ-HĐND NGÀY 17/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2021/NQ-HĐND NGÀY 17/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 661
  Các tin tức mới nhất . . . .
QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2021/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2021 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2021/NQ-HĐND NGÀY 17/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH AN ĐIỀN GIAO LẠ. . . . . .
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 2
THÔNG BÁO MỜI THẦU
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN GIS CAO LÃNH
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH AN ĐIỀN GIAO LẠI CHO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT HUYỆN CAO LÃNH ĐỂ QUẢN LÝ KHAI THÁC
.   

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền giao lại cho Trung tâm phát triển quỷ đất huyện Cao Lãnh để quản lý khai thác.VĂN BẢN PHÁP LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2021/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2021 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  
Ngày 07 tháng 12 năm 2021, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND-HC và 1860/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và thay thế Quyết định số 1692/QĐ-UBND-HC và 1693/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2019


THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI THẦU
  

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 181/TB-STNMT về việc lập Đề cương dự toán đề án xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 975467  Online :  29