TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương
       THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
     

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 57/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 356/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 357/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 358/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 614
  Các tin tức mới nhất . . . .
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 30/KL-TTr.TNMT NGÀY 08/4/2021 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI. . . . . .
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜ. . .
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
  

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND-HC về việc báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng 05 năm giai đoạn 2016-2020VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 354/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021
  

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường quí I năm 2021THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 57/TB-TTQT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 887347  Online :  20