TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
         QUYẾT ĐỊNH SỐ 253/QĐ-UBND-HC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

    

  Ngày 03 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND-HC về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2015 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI. . . . . .
  CÔNG VĂN SỐ 2591/BNV-TCBC CỦA BỘ NỘI VỤ
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU 16 VĂN BẢN LUẬT MỚI BAN HÀNH
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 223
    Các tin tức mới nhất . . . .
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 253/QĐ-UBND-HC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NỘI. . . . . .
  KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜ. . . . . .
  KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ. . .
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN. . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI VÀ HUYỆN CAO LÃNH
    

  Ngày 08 tháng 7 năm 2016 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTr.TNMT về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 253/QĐ-UBND-HC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 03 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND-HC về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2015 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
    

  Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 249568  Online :  9